Лобутов МЛ

Разрушаване на сгради и изкопни работи в Самоков